Multidisciplinaire behandeling overgewicht

Positieve voorspeller was het gewichtsverlies en de negatieve voorspeller waren maagbandcomplicaties [Mathus-Vliegen a]. Villamor E, Cnattingius S. Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland tussen en meer dan verdubbeld: Die kennis kun je onder andere vinden in het e-book Gezonde Voeding.

Contra-indicaties zijn chronisch malabsorptiesyndroom en cholestase. Bariatrische chirurgie:

Afvallen met bulletproof koffie

  • De basis voor een gezonde voeding is:
  • Guidelinesfor the management of obesity in adults.
multidisciplinaire behandeling overgewicht

Tegenwoordig wordt vaak een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie cognitieve gedragstherapie gegeven. Voor een gezond en blijvend resultaat is evenwel de juiste aanpak nodig. Belangrijk bij het verstrekken van dit middel is dat er oog is voor de contra-indicaties chronisch melabsortiesyndroom en cholestase.

De in dit huidige artikel voorgestelde behandelrichtlijn is mede gebaseerd op publicaties over de behandeling van obesitas uit de VS en een consensus van de European Association for the Study of Obesity. Terug naar vorige pagina.

Multidisciplinaire behandeling overgewicht
Rated 5/5 based on 37 review
dikke buik baby 929 | 930 | 931 | 932 | 933 welk fruit afvallen